คอลเลกชัน: ไฟไซเรน LED

WERMA

ไฟสัญญาณเตือน WERMA ( BEACON WERMA )

WERMA เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการผลิตอุปกรณ์สัญญาณเตือนในระบบแสงและเสียง เช่น ไฟหมุน ไฟหัวเสา ไซเรน เป็นต้น และยังมีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานในทุกรูปแบบและทุกอุตสาหกรรม

ไฟสัญญาณเตือน WERMA ( BEACON WERMA ) คืออะไร มีการใช้งานยังไง

ไฟสัญญาณ WERMA คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงสัญญาณแสงและเสียงเพื่อแจ้งเตือนและควบคุมกระบวนการในสถานการณ์อุตสาหกรรมต่างๆ การใช้งานคือไฟสัญญาณ WERMA คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงสัญญาณแสงและเสียงเพื่อแจ้งเตือนและควบคุมกระบวนการในสถานการณ์อุตสาหกรรมต่างๆและสามรถสอบถามสินค้าได้ทุกรุ่นของไฟสัญญาณเตือน WERMA ( BEACON WERMA ) เพื่อตรงตามการใช้งานของคุณ คลิกเพื่อสอบถาม

ไฟสัญญาณ WERMA เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานและอุตสาหกรรมที่ต้องการระบบแจ้งเตือน ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตหรือเมื่อต้องการสื่อสารข้อมูลต่างๆในอุตสาหกรรมสัญญาณเหล่านี้อาจใช้ในการแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือสถานการณ์เฉพาะหรือใช้ในการบ่งชี้สถานะต่างๆของระบบหรือเครื่อง จักรในโรงงานหรืออุตสาหกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละการใช้งาน

การใช้งานไฟสัญญาณ WERMA ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความต้องการของแต่ละงานในสถานการณ์อุตสาหกรรมต่างๆการติดตั้งและการใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวด ล้อมและตามการใช้งานที่ต้องการ การใช้งานไฟสัญญาณ WERMA จะช่วยให้สามารถแจ้งเตือนและควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในสถาน การณ์ต่างๆนี่คือขั้นตอนทั่วไปในการใช้งานไฟสัญญาณ WERMA คลิกเพื่อสอบถาม

การใช้งาน คุณสมบัติการใช้งาน
ตรวจสอบความเหมาะสมก่อนการติดตั้ง

ก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานไฟสัญญาณ WERMA ควรตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่คุณมีเหมาะสมกับงานหรือสถานการณ์ของคุณหรือไม่ รับรู้ว่าประเภทและสีของสัญญาณ แสงและเสียงต้องเหมาะสมกับการแจ้งเตือนหรือควบคุมที่คุณต้องการดำเนินการ

การติดตั้งเบื้องต้น

ติดตั้งไฟสัญญาณ WERMA ให้ถูกต้องบนสถานที่ที่คุณต้องการใช้งาน สามารถติดตั้งโดยตรงบนผนังหรือโครงสร้างหรือใช้อุปกรณ์เสริมเช่นขายซับหรือเสายึดต่างๆตามความเหมาะสม

การเชื่อมต่ออุปกรณ์

การเชื่อมต่อไฟสัญญาณ WERMA กับระบบควบคุมหรือตัวควบคุมอื่นๆอาจต้องใช้สายสัญญาณหรืออุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแสงและเสียงตามคำสั่งหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

การกำหนดค่าการทำงานเบื้องต้น

กำหนดค่าไฟสัญญาณ WERMA ตามความต้องการของคุณ เช่น ตั้งเวลาสัญญาณเลือกสีหรือเสียงสัญญาณตามที่ต้องการ

การทดสอบการทำงาน

ทดสอบการทำงานของไฟสัญญาณ WERMA เพื่อให้แน่ใจว่ามันทำงานตามที่คุณต้องการและสามารถแจ้งเตือนหรือควบคุมได้อย่างถูกต้อง

การดูแลรักษาหลังการใช้งาน

รักษาและดูแลไฟสัญญาณ WERMA อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำจากผู้ผลิตเพื่อให้มันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตลอดเวลา

picture1

ประเภท ไฟสัญญาณเตือน WERMA ( BEACON WERMA ) มีกี่แบบ คลิกเพื่อสอบถาม

WERMA

Permanent light LED

คือ หลอดไฟที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้แสงสว่างตลอดเวลาโดยไม่มีการสว่างและดับเปลี่ยนไปมาโดยทั่วไปจะงานในสถานการณ์ที่ต้องการแสงสว่างคง เช่น ในการให้แสงสัญญาณสำหรับสถานที่ต่างๆในอุตสาหกรรมหรือสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างสื่อสารหรือแสดงสถานะต่างๆ LED Permanent Light มีการใช้งานและประยุกต์ใช้ในหลายสถานการณ์ต่างๆและเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมและสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างคงที่และประหยัดพลังงานและใช้งานได้นานนานโดยไม่ต้องรักษาให้มากเกินไป LED Permanent Light ซึ่งมักมีคุณสมบัติ 4 ประการมีอายุการใช้งานที่ยาว กว่าหลอดแสงที่ใช้แบบอื่นๆประหยัดพลังงานมีสีและสถานะหลากหลายและไม่มีเสียงเป็นต้นWERMA

LED Beacons (Multicolour)

คืออุปกรณ์สัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารและแสดงสถานะต่างๆในสถานการณ์อุตสา หกรรมและสถานที่ต่างๆ โดยใช้แสงสีหลายๆสีโดยใช้ LED เป็นแหล่งสร้างแสงใน อุปกรณ์นี้อุปกรณ์นี้มักมีลักษณะเป็นโครงสร้างทรงกระบอกหรือทรงกรวยที่สามารถส่งสัญญาณแสงสีสลับ หรือเปลี่ยนสีได้ตามความต้องการซึ่งช่วยให้สามารถแสดงสถานะหรือข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจนและสะดวกสบายในสถานการณ์ที่ต้องการความสนใจเฉพาะเหตุการณ์หรือสถานการณ์พิเศษซึ่งมักใช้ในหลายการใช้งานเช่นใช้ในโรงงานและอุตสาหกรรมเพื่อแสดงสถานะของเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตหรือใช้เป็นสัญญาณการเตือนเมื่อเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุใช้ในสนามบินเพื่อแสดงสถานะของละครอากาศหรือสถานะของทางวิ่งใช้ในยานพาหนะเพื่อแสดงสถานะของรถหรือเป็นสัญญาณเตือนต่างๆในการขับขี่เป็นต้นWERMA

Flashing or Blinking Light and LED EVS Signal Beacon

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารและแสดงสถานะในสถานการณ์ต่างๆโดยการใช้แสงโดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ประเภท Flashing or Blinking Light นี้แสงกระพริบ หรือสว่างและดับเปลี่ยนไปมา อุปกรณ์นี้มักเป็นแสงที่สว่างและดับไปเรื่อยๆการแส ดงสัญญาณโดยใช้แสงกระพริบสามารถใช้ในหลายสถานการณ์ เช่น การเตือนเมื่อมีภัยการบ่งชี้เส้นทาง เป็นต้น LED EVS Signal Beacon คืออุปกรณ์สัญญาณที่ใช้แสดงสถานะหรือข้อมูลต่างๆ โดยใช้ LED ในการสร้างแสงแต่มักมีคุณสมบัติที่หลากหลายในบางกรณีอาจมีความสามารถในการแสดงสีและสถานะต่างๆได้ตามความต้องการของงานหรือสถานการณ์มักใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อแสดงสถานะของเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตสนามบิน หรือในรถยนต์ เป็นต้นWERMA

LED Rotating Signal Beacon

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารและแสดงสถานะในสถานการณ์ต่างๆ โดยการใช้แสงโดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ประเภท Flashing or Blinking Light นี้แสงกระพริบ หรือสว่างและดับเปลี่ยนไปมาอุปกรณ์นี้มักเป็นแสงที่สว่างและดับไปเรื่อยๆการแสดงสัญญาณโดยใช้แสงกระพริบสามารถใช้ในหลายสถานการณ์เช่น การเตือนเมื่อมีภัย การบ่งชี้เส้นทาง เป็นต้น LED EVS Signal Beacon คืออุปกรณ์สัญญา ณที่ใช้แสดงสถานะหรือข้อมูลต่างๆโดยใช้ LED ในการสร้างแสงแต่มักมีคุณสมบัติที่หลากหลายในบางกรณีอาจมีความสามารถในการแสดงสีและสถานะต่างๆ ได้ตามความต้องการของงานหรือสถานการณ์มักใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อแสดงสถานะของเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิต สนามบิน หรือในรถยนต์ เป็นต้นWERMA

Xenon Flashing Light

คืออุปกรณ์สัญญาณที่ใช้ในการส่งสัญญาณแสงสว่างที่สว่างและดับเปลี่ยนไปมาโดยใช้แก๊สแซนอนเป็นแหล่งสร้างแสงหลักแสงแซนอนแฟลชมักมีความสามารถในการสร้างแสงสว่างที่สว่างและสะท้อนสวยงามและมักใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการความสนใจและการเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์เฉพาะมีการใช้งานและประยุกต์ใช้ในหลาสถานการณ์เพื่อสื่อสารและแสดงสถานะอย่างชัดเจนด้วยแสงสว่างที่สะท้อนความโดดเด่นมีลักษณะเด่น 4 อย่าง มีแสงสว่างและสะท้อนมีความเร็ว ในการส่งสัญญาณมีความทนทานและความเสถียรและสามารถถใช้งานในหลายสถานการณ์ เป็นต้นไฟสัญญาณเตือน WERMA ( BEACON WERMA ) รุ่นที่นิยม และรุ่นที่แนะนำ คลิกเพื่อสอบถาม

รุ่นที่แนะนำ คุณสมบัติ WERMA รูป WERMA
Werma LED Perm รหัส 644.200.75
 • ความสูง 66 มม.

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม.

 • อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ -20°

 • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด +50°
WERMA
Werma Siren element 8 tne 24VAC รหัส 645 .890.75
 • ความสูง 54 มม.

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม.

 • อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ -20°

 • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด +50°
WERMA
Werma Terminal รหัส 640.810.00
 • ความสูง 36 มม.

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม.

 • อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ -0.25°

 • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด +1.50°
WERMA
Werma Terminal รหัส 840.080.00
 • ความสูง 44 มม.

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม.

 • อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ -20°

 • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด +50°
WERMA
Werma KS72 Clas sic BWM 24VAC รหัส 649.000.01
 • ความสูง 212 มม.

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม.

 • อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ -20°

 • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด +60°
WERMA
Werma Permanent รหัส 815.500.00
 • ความสูง 97 มม.

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม.

 • อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ -20°

 • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด +60°
WERMA
Werma ED Perm รหัส 853.300.60
 • ความสูง 72 มม.

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง 85 มม.

 • อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ -25°

 • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด +50°
WERMA
Werma Flash รหัส 442.030.55
 • ความสูง 155 มม.

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง 168 มม.

 • อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ -25°

 • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด +75°
WERMA

ขาย ไฟสัญญาณเตือน WERMA ( BEACON WERMA ) ราคาเท่าไร

* ราคาสินค้าเบื้องต้นอาจมีการปรับเปลื่ยน สอบถามสินค้าก่อนกดสั่งชื้อ * คลิกเพื่อสอบถาม

ชื่อรุ่น ราคาเบื้องต้น สอบถามราคา
Werma TwinFLASH Classic 24VDC RD Code 647.120.55 3,596 บาท

สอบถามราคา

Werma TwinLIGHT Design 24VAC/DC RD Code 647.130.75 1,952 บาท

สอบถามราคา

Werma Midi Rotating 115-230VAC GN Colour Yellow Code 261.340.60 6,845 บาท

สอบถามราคา

Werma TwinLIGHT Classic 24VAC/DC BU Colour Yellow Code 647.310.75 1,779 บาท

สอบถามราคา

Werma Element IO-Link KS71/72 24VDC BK Code 646.840.55 5,467 บาท

สอบถามราคา

Werma Terminal element RM 12-230VAC/DC BK Code 640.810.00 2,770 บาท

สอบถามราคา

Werma KS72 Classic RM 24VAC/DC GN/YE/RD Code 649.000.02 7,737 บาท

สอบถามราคา

Werma Multi-t.sounder WM 32 tne 9-28VDC RD Code 140.150.50 3,033 บาท

สอบถามราคา

Werma ED Perm. Beacon BWM 115-230VAC RD Colour Blue Code 853.500.60 5,649 บาท

สอบถามราคา

Werma Permanent Beacon BWM 12-230VAC/DC BU Colour Red Code 890.100.00 2,271 บาท

สอบถามราคา

* ราคาสินค้าแบน ไฟสัญญาณเตือนWERMA ( BEACON WERMA )ตามตารางเป็นเพียงราคาสินค้าเบื้องต้นสามารถทักสอบถามราคาและรุ่น ไฟสัญญาณเตือน WERMA อื่นๆได้ที่แอดมินน่ะค่ะ * คลิกเพื่อติดต่อแอดมิน

ตัวแทนจำหน่าย ไฟสัญญาณเตือน WERMA ( BEACON WERMA ) คลิกเพื่อติดต่อแอดมิน

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*