เครื่องหล่อลื่นอัตโนมัติจุดเดียวแบบเครื่องกลไฟฟ้า

SKF TLSD เครื่องเติมจารบีอัตโนมัติ

ซีรีย์ SKF TLSD เป็นอุปกรณ์เสริมของ SYSTEM 24 ทำให้การติดตั้ง การตั้งเวลา และปริมาณการป้อนจาระบีเป็นไปได้โดยง่าย คนที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบการเติมอัติโนมัติ TLSD เป็นตัวเลือกแรกๆที่คนเลือกเพราะติดตั้งง่ายและทำงานได้ดีภายใต้อุณหภูมิที่แปรผัน หรือในสภาวะการใช้งานที่มีการสั่นสะเทือน พื้นที่จำกัด หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย จำเป็นต้องมีการติดตั้งจากระยะไกล

คุณสมบัติ

  • ซอฟต์แวร์ SKF DialSetช่วยในการคำนวณอัตราการจ่ายที่ถูกต้อง
  • เหมาะสำหรับทั้งการติดตั้งโดยตรงและระยะไกล
  • ชุดเติมรวมแบตเตอรี่
  • อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้ รวมถึงชุดขับเคลื่อน ชุดแบตเตอรี่ กระป๋องน้ำมันหล่อลื่นที่เติมและแผ่นรองรับที่เข้าชุดกัน
  • แรงดันการจ่ายสูงสุด 5 บาร์ตลอดระยะเวลาการจ่ายทั้งหมด

ประโยชน์

  • เหมาะการใช้งานในสถานที่จำกัดและอันตราย
  • สะดวกแก่งานที่ต้องใช้สารหล่อลื่นอย่างต่อเนื่อง
  • ด้วยการจ่ายที่แม่นยำทำให้ประหยัดตัวจาระบี
SKF TLSD เครื่องเติมจารบีอัตโนมัติ