บริการ - North Power

บริการขนส่ง

มีบริการส่งสินค้าในพื้นที่เขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุดร และ กำแพงเพชร แบบเร่งด่วน หากเครื่องจักรในการผลิตเกิดความเสียหาย ทางเราสามารถส่งสินค้าในเขตที่กล่าวมาได้ในทันทีเพื่อให้การทำงานของเครื่องจักรไม่สะดุด

บริการดูปัญหาหน้างาน

มีบริการส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบ หากมีชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่เสียหายแต่ไม่สามารถหยุดเครื่องจักรเพื่อเช็กได้ หรือ ชิ้นส่วนที่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าคืออะไร เผื่อป้องกันความผิดพลาดในการสั่งของ ทีมชั่งเราจะเข้าไปเก็บตัวอย่าง หรือเข้าไปเก็บข้อมูล เผื่อให้การสั่งของมีความแม่นยำที่สุด

บริการช่วยหาสินค้า

ทางเรามีทีมงานช่วยค้นหาสินค้าที่หาได้ยาก สินค้านำเข้า หรือหากมีลิสสินค้าจำนวนมาก เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อฝั่งลูกค้าลดเวลาการทำงานที่ซ้ำซ้อน

บริการอบรม

มีบริการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทแบรนด์พาทเนอร์เราต่างๆ ที่จะเข้าไปอบรบให้ถึงที่

บริการเข้าไปติดตั้ง

มีบริการติดตั้งสายพาน ให้เรียงเป็นแนวที่องศาเดียวกัน เพื่อให้สายพานทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดและลดการเกิดเสื่อมสภาพของสายพาน และ พูเร่ ด้วยเครื่องมือของ SKF