หัวฉีดสเปรย์ spray nozzle คืออะไร?

Spray nozzle คือ หัวฉีดสเปรย์ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับฉีด พ่น เพื่อกระจายของเหลว หรือละอองน้ำผ่านรูออกมาเป็นละอองเล็กๆ มีหลากหลายรูปแบบตามรูปทรงของหัวฉีดสเปรย์ เช่น พัดลมแบน สตรีมทึบ กรวยเต็ม กรวยกลวง และหมอก เป็นต้น จะเห็นได้ว่า Spray nozzle มีหลากหลายหัวฉีดทำให้ละอองที่ออกมาต่างกัน นอกจากนี้ผลิตจากหลายวัสดุ เพื่อรองรับงานที่แตกต่างกัน ดังนี้

หัวฉีดสเปรย์ spray nozzle แต่ละชนิด?

Flat fan Spray Nozzle

Flat fan Spray Nozzle (หัวฉีดสเปรย์น้ำทรงพัดแบน)

ลักษณะหัวสเปรย์น้ำทรงพัดแบน จะทำให้ได้รูปแบบสเปรย์น้ำที่มีแรงฉีดมากกว่ารูปแบบอื่น เหมาะสำหรับงานฉีดล้างทั่วไป และงานเคลือบ

Hollow Cone Spray Nozzle

Hollow Cone Spray Nozzle (หัวฉีดสเปรย์น้ำทรงกรวยกลวง)

ลักษณะหัวสเปรย์น้ำทรงกรวยกลวง จะเป็นรูปแบบของละอองน้ำที่กระจายเป็นรูปวงแหวน สังเกตได้จากฉีดน้ำลงบนพื้น เหมาะสำหรับงานประเภทการลดความร้อน แต่ต้องการใช้น้ำไม่มากจนเกินไป และไม่ต้องการให้งานโดนแรงดันน้ำฉีดมากเกินไป มี 2 ลักษณะ คือ หัวฉีดงอ 90 องศา และหัวฉีดแบบตรง

Full Cone Spray Nozzle

Full Cone Spray Nozzle (หัวฉีดสเปรย์น้ำทรงกรวยเต็ม)

หัวสเปรย์น้ำชนิดนี้จะให้รูปแบบคล้ายกับหัวฉีดสเปรย์น้ำทรงกรวยกลวง คือจะพ่นน้ำออกมาเป็นละอองน้ำในรูปแบบวงกลม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการให้ฉีดน้ำให้ทั่วพื้นที่ทั้งหมดเพื่อกระจายของเหลวอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับหัวฉีดทรงกรวยกลวง

Misting Nozzles

Misting Nozzles (หัวฉีดสเปรย์น้ำฝอยละเอียด)

หัวสเปรย์น้ำแบบฝอยละเอียด ลักษณะของน้ำจะได้รูปแบบสเปรย์ละอองน้ำแบบฝอยละเอียด เหมาะสำหรับการทำความเย็นแบบระเหย การทำให้ชื้น หรือการให้ความชื้น

Fog Nozzle

Fog Nozzle (หัวสเปรย์พ่นหมอกหัวแรงดันสูง)

หัวสเปรย์พ่นหมอกชนิดนี้จะให้สเปรย์น้ำแบบละอองหมอกที่มีความละเอียดมาก นิยมใช้ร่วมกับแรงดันตั้งแต่ 3 บาร์ขึ้นไป เหมาะสำหรับงานที่ต้องการ การตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศ เพิ่มความชื้น ลดความร้อนในอากาศ

Tank Wash Nozzle

Tank Wash Nozzle (หัวฉีดล้างถังแบบfixed)

ลักษณะของหัวฉีดชนิดนี้จะใช้แรงดันน้ำอัดไปยังหัวฉีด จากนั้นน้ำจะกระจายออกโดยรอบทุก 360 องศากระทบกับผนังด้านในของถัง ทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกมา

 

Rotated Tank Nozzle

Rotated Tank Nozzle (หัวฉีดล้างถังแบบหมุนด้วยแรงดันของน้ำ)

ลักษณะของหัวฉีดนี้จะใช้แรงดันน้ำฉีดอัดไปยังหัวฉีดเพื่อดันน้ำให้ออกไปยังรู และขณะเดียวกันนั้นน้ำที่ไหลผ่านรูจะเป็นตัวช่วยในการทำให้หัวฉีดหมุนไปรอบๆตัว ลักษณะของน้ำที่ออกมาแต่ละรูจะฉีดออกมาเป็นแนวตั้งแล้วถูกกวาดหมุนไปรอบๆ ทำให้ล้างถังได้ทั่วถึง

Spray Ball Nozzle

Spray Ball Nozzle (หัวฉีดสเปรย์หัวบอล)

ลักษณะของหัวฉีดสเปรย์หัวบอล จะใช้แรงดันน้ำอัดไปยังหัวฉีดจากนั้นน้ำจะพุ่งออกจากรูออกมาเป็นเส้นตรง นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย

Fire Protection Spray Nozzle

Fire Protection Spray Nozzle (หัวฉีดสเปรย์น้ำดับเพลิง)

หัวฉีดดับเพลิงถูกผลิตเพื่อนำมาใช้ในอาคาร โรงงาน โกดัง เพื่อป้องกันความเสียหายจากเพลิงไหม้ ช่วยควบคุมไม่ให้เพลิงลุกลามออกไป และควบคุมความเสียหายของอาคารเมื่อได้รับความร้อนเป็นเวลานาน

Spiral Spray Nozzle

Spiral Spray Nozzle (หัวฉีดสเปรย์เดือยหมู)

หัวสเปรย์น้ำชนิดนี้นิยมใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำสะอาดออกสู่ภายนอก เนื่องจากเป็นน้ำที่ผ่านการบำบัดอาจจะมีตะกอนค้างอยู่บ้าง การใช้หัวสเปรย์เดือยหมูนั้นจะทำให้ลดการทำให้หัวฉีดตัน เพราะเป็นหัวสเปรย์ฉีดน้ำที่มีขนาดรูขนาดใหญ่