คอลเลกชัน: Pressure Transmitter

Pressure Control Valve

Pressure Transmitter

Pressure Transmitter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดัน และแปลงสัญญาณทางไฟฟ้าให้ออกมาเป็นสัญญาณมาตรฐาน ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปควบคุมกระบวนการต่างๆ Pressure Transmitter นั้นสามารถวัดได้ทั้งของเหลว เช่น น้ำมัน การวัดแรงดัน นํ้ามันในกระบอกไฮดรอลิก ซึ่งมีหลากหลายรุ่น และแบ่งการใช้งานแต่ละย่านความดันการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

Pressure Transmitter ที่ นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่าย

เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์ ( Pressure Transmitter ) คืออะไร

Pressure Transmitter คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและตรวจจับความดัน (Pressure) ของสิ่งต่างๆ ซึ่งสามารถแปลงความดันเป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณอื่นๆ ที่ใช้ในการส่งข้อมูลไปยังระบบการควบคุมหรือระบบประมวลผลอื่นๆ ในการวัดและควบคุมกระบวนการต่างๆ ในอุตสาหกรรมหรือแวดวงต่างๆ Pressure Transmitter ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ความดันที่สามารถ วัดความดัน และแปลงค่าความดันให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าสัญญาณ นี้จะถูกส่งไปยังระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบควบคุมที่จะนำข้อมูลนี้ไปใช้ใน การแสดงผลควบคุมกระบวนการหรือประมวลผลในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ตามทีต้องการในแต่ละแวดวงอุตสาหกรรมหรือประเภทงานที่ใช้งานกันอยู่ อย่างเช่นในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ อีกมากมาย

picture1

เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์ ( Pressure Transmitter ) มีหลักการทำงานยังไง

หลักการทำงาน คุณสมบัติ
การทำงานของ เซ็นเซอร์ความดัน

Pressure Transmitter ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ (sensor) ที่ออกแบบมาเพื่อวัดความดัน มักใช้หลักการทำงานของเซ็นเซอร์แบบพื้นผิวหรือเซ็นเซอร์แบบต้านทาน (Resistance) เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความดันที่ต้องการวัด ข้อมูลนี้จะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณอื่นๆ เพื่อส่งต่อไปยังส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของ Transmitter

ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายใน Pressure Transmitter จะรับข้อมูลสัญญาณจากเซ็นเซอร์ ความดัน และนำมาประมวลผลเพื่อแปลงค่าความดันเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่เหมาะสมสัญญาณนี้อาจเป็นสัญญาณแบบอนาล็อก 4-20 mA หรือสัญญาณดิจิตอล แล้วส่งต่อไปยังระบบการควบคุมหรือระบบประมวลผล

ระบบส่งสัญญาณในการทำงาน

สัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าความดันในส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของ Pressure Transmitter จะถูกส่งไปยังระบบควบคุมหรืออุปกรณ์ที่ต้องการใช้ข้อมูลความดันนี้ เช่น ระบบควบคุมกระบวนการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หน้าจอแสดงผล หรืออุปกรณ์ที่ใช้ใน การวิเคราะห์และควบคุมกระบวนการอื่นๆ

ความน่าเชื่อถือในการทำงาน

Pressure transmitter เป็นอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง และมีความแม่นยำในการวัดความดัน เนื่องจากมีการออกแบบและทดสอบให้มีความน่าเชื่อถือในการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ ยิ่งในอุตสาหกรรมที่ความดันสูงและต้องการความแม่นยำในการควบคุมกระบวนการ

picture1

ประเภท Pressure Transmitter มีกี่แบบ

Pressure transmitter มีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะการวัดและแนวทางการใช้งาน ตัวอย่างประเภทของ Pressure Transmitter ที่พบบ่อย

 • Differential Pressure Transmitter (DP Transmitter) : ใช้ในการวัดความต่างของ ความดันระหว่างสองจุกของท่อหรืออุปกรณ์ต่างๆ สามารถใช้ในการวัดการตรวจจับการรั่วไหลหรือในกระบวนการที่ต้องการควบคุมความต่างดัน

 • Absolute Pressure Transmitter : ใช้ในการวัดความดันแบบสัมบูรณ์โดยเทียบกับ ความดันที่ใกล้ที่สุดกับศูนย์ศูนย์ (Absolute Zero)

 • Gauge Pressure Transmitter : ใช้ในการวัดความดันแบบเกจหมายความว่าจะวัด ความดันเทียบกับความดันบริเตนก่อนหน้านี้เป็นที่นิยมในการวัดและควบคุมความดันใน อุตสาหกรรมทั่วไป

 • Absolute and Gauge Pressure Transmitter : สามารถวัดทั้งความดันแบบสัม บูรณ์และความดันแบบเกจในเวลาเดียวกัน

 • Sealed Pressure Transmitter : ใช้ในการวัดความดันแบบอึกทึกของแก๊สหรือของ เหลวในหม้อแปลง หรือในสภาพแวดล้อมที่มีสภาพเชิงอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

 • Submersible Pressure Transmitter : ใช้ในการวัดความดันในสภาพแวดล้อมที่มี ของเหลวเป็นหลัก สามารถนำไปใช้ในวัดระดับของน้ำในถังหรือบ่อได้

 • Flush Diaphragm Pressure Transmitter : ใช้ในการวัดความดันของสิ่งของหรือ ของเหลวที่มีขนาดเล็กและมีลักษณะที่เป็นซ้อนๆกัน เช่น วัดความดันในท่อน้ำมันหรือกระ บวนการที่ต้องการหลีกเลี่ยงการติดตามสิ่งของเข้าไปในเซ็นเซอร์

picture1

Pressure Transmitter มีข้อดี และ ข้อเสีย ยังไง

ข้อดี Pressure Transmitter

 • ความแม่นยำในการทำงาน
 • Pressure transmitter มีความแม่นยำในการวัดความดันสูง ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น ในกระบวนการอุตสาหกรรมหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องการควบคุมความดันอย่างแม่นยำ

 • ความยืดหยุ่นในการใช้งาน
 • มีประเภทต่างๆ ที่เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น มี Pressure Transmitter ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความกดอากาศสูง หรือต่ำ และสามารถใช้งานในสภาพที่มีสารเคมีหรือเกิดการเกิดแรงกระทำบนตัว Transmitter ได้

 • ระบบการเชื่อมต่อ และการควบคุมการทำงานที่ง่าย
 • Pressure Transmitter สามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุม หรือระบบต่างๆ ในอุตสาหกรรมอย่างง่าย เพื่อการควบคุมกระบวนการต่างๆ และส่งข้อมูลอย่างรวดเร็ว

 • ความคงทนและทนทานต่อการใช้งาน
 • ส่วนใหญ่ Pressure Transmitter มีความคงทนต่อการทำงานในระยะเวลานานและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดสภาพเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพ

ข้อเสีย Pressure Transmitter

 • มีราคาค่อนข้างสูงมีราคาค่อนข้างสูง
 • Pressure Transmitter มีราคาที่สูงกว่าอุปกรณ์วัดความดันอื่นๆ เนื่องจากมีความซับซ้อนในการออกแบบ และการผลิต ซึ่งอาจทำให้ไม่เหมาะกับงบประมาณในบางกรณี

 • ความซับซ้อนในการติดตั้ง และบำรุงรักษา
 • ในกรณีที่ต้องการติดตั้ง และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง Pressure Transmitter อาจจะมีความซับซ้อนในกระบวนการทำงาน และอาจต้องใช้เทคนิคและช่างที่เชี่ยวชาญในการบำรุงรักษา

 • การบำรุงรักษา และซ่อมแซม
 • หากมีการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่น้ำหนัก หรือสภาพแวดล้อมที่นำมาซึ่งต่อ Pressure Transmitter อาจเกิดความชำรุดหรือต้องการการซ่อมแซมเพิ่มเติม

 • ความซับซ้อนในการใช้งาน
 • บางครั้ง Pressure Transmitter อาจมีความซับซ้อนในการใช้งาน เนื่องจากต้องมีการกำหนดการเซ็ตอัปหรือการปรับค่าต่างๆ ให้เหมาะสมกับงานและสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน

ตัวแทนจำหน่าย Pressure Transmitter

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*