คอลเลกชัน: เบรกเกอร์

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่าเบรกเกอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการโหลดเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจร สังเกตได้จากด้ามจับคันโยกที่จะเลื่อนมาที่ตำแหน่ง Trip (อยู่กึ่งกลางระหว่าง ON และ OFF) เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยก็จะสามารถโยกเลื่อนกลับไปต่อใช้งานได้เช่นเดิมโดยที่ตัวเบรกเกอร์เองไม่ได้รับความเสียหาย

แบรนด์ Circuit Breaker ที่ นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่าย

gate valve kitz
gate valve arita
Digital Meter Schneider คืออะไร ?

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)
หรือ เบรกเกอร์ (Breaker) คืออะไร ?

เบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในโลกสมัยใหม่ และเป็นหนึ่งในกลไกความปลอดภัยที่สำคัญที่สุด เมื่อใดก็ตามที่การเดินสายไฟฟ้าในอาคารมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากเกินไปเครื่องจักรง่ายๆ เหล่านี้จะตัดไฟจนกว่าจะมีคนแก้ไขปัญหาได้ หากไม่มีเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าในครัวเรือนจะใช้ไม่ได้ เนื่องจากอาจเกิด ไฟไหม้ และเหตุไม่คาดคิดอื่นๆ เป็นผลมาจากปัญหาการเดินสาย และอุปกรณ์ขัดข้องในการเดินสาย ไฟในอาคารลวดร้อน และลวดนิวทรัลจะไม่สัมผัสกันโดยตรงประจุที่ไหลผ่านวงจรจะผ่านอุปกรณ์เสมอ

ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวต้านทาน ความต้านทานไฟฟ้าในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะจำกัดปริมาณประจุที่สามารถไหลผ่านวงจร หน้าที่ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ คือตัดวงจรเมื่อใดก็ตามที่กระแสไฟฟ้าพุ่งเกินระดับที่ปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันวงจรที่ง่ายที่สุดคือฟิวส์ ฟิวส์เป็นเพียงลวดเส้นเล็กๆ หุ้มอยู่ในปลอกที่ต่อเข้ากับวงจรเมื่อวงจรปิดประจุทั้งหมดจะไหลผ่านสายฟิวส์ ฟิวส์จะได้สัมผัสกับกระแสเดียวกันกับจุดอื่นๆ ในวงจรฟิวส์ได้รับการออกแบบมาให้สลายตัวเมื่อความร้อนสูงเกินระดับที่กำหนดหากกระแสไฟพุ่งสูงเกินไปสายไฟจะไหม้ได้

การทำลายฟิวส์จะเปิดวงจรก่อนที่กระแสไฟฟ้าส่วนเกินจะทำให้สายไฟในอาคารเสียหายได้เบรกเกอร์วงจรพื้นฐานประกอบด้วยสวิตช์อย่างง่ายที่ต่อเข้ากับแถบโลหะคู่ หรือแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบระดับกระแสไฟฟ้ามากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าธรรมดาองค์ประกอบเหล่านี้แม่นยำกว่ามาก และปิดวงจรได้เร็วกว่าแต่ก็มีราคาแพงกว่ามากเช่นกัน ด้วยเหตุนี้บ้านส่วนใหญ่จึงยังคงใช้เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าแบบธรรมดา

เบรกเกอร์ (Breaker) มีกี่ชนิด ?

เบรกเกอร์มาตราฐาน มี 2 แบบ คือ เบรกเกอร์ขั้วเดียว และเบรกเกอร์สองขั้ว เบรกเกอร์เหล่านี้เป็นเบรกเกอร์ที่ง่ายต่อการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าในขณะที่มันหมุนเวียนในพื้นที่ภายในของอาคาร เบรกเกอร์จะติดตามไฟฟ้าในระบบสายไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเต้าเสียบ เบรกเกอร์ชนิดนี้จะหยุดกระแสไฟระหว่าง การโอเวอร์โหลด และการลัดวงจรเพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟร้อนเกินไป สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อลวดร้อนสัมผัสกับสายกราวด์ ลวดร้อนอีกเส้นหนึ่ง หรือ ลวดที่เป็นกลางการปิดเครื่อง ในปัจจุบันนี้ช่วยป้องกันการเกิดไฟไหม้จากไฟฟ้า

ประเภทของเบรกเกอร์ ลักษณะของเบรกเกอร์
เบรกเกอร์ขั้วเดียว
 • เป็นเบรกเกอร์ทั่วไปมากขึ้น
 • สามารถปกป้องสายไฟหนึ่งเส้นได้
 • จ่ายไฟ 120V ให้กับวงจร
 • รองรับกระแสไฟ 15-20 แอมป์
เบรกเกอร์สองขั้ว
 • สามารถป้องกันสองสาย
 • จ่ายไฟ 120V/240V หรือ 240V ให้กับวงจร
 • มีขนาด 15-200 แอมป์
 • มีเบรกเกอร์ขั้วเดียว 2 ตัวพร้อมที่จับ และกลไกการเดินทางที่ใช้ร่วมกัน
Digital Meter Schneider คืออะไร ?
 • เบรกเกอร์แรงดันต่ำ
 • เบรกเกอร์วงจรแรงดันปานกลาง
 • เบรกเกอร์วงจร SF6/ VACUUM
 • เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าแรงสูง

เบรกเกอร์กันฟ้าผ่าเป็นยังไง ?

แรงดันเกินชั่วขณะมีสาเหตุมาจากหลายปรากฎการณ์ เช่น ปรากฎการณ์ฟ้าผ่าทั้งแบบโดยตรง และแบบโดยอ้อม หรือแม้แต่แรงดันเกินชั่วขณะที่เกิดจากการเปิดปิดอุปกรณ์ที่มีองค์ประกอบ Inductive หรือ Capacitive

ซึ่งปรากฎการณ์เหล่านี้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งสามารถป้องกันความเสียหายได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่ว ขณะจากฟ้าผ่าที่ตู้ไฟฟ้าซึ่งมีหน้าที่และหลักการคือลัดวงจรตัวเองในขณะที่เกิดแรงดันเกินชั่วขณะ

เพื่อทำให้กระแสเซิร์จเปลี่ยนทิศทางวิ่งผ่านตัวเองลงสู่กราวด์แทนที่จะเข้าไปทำอันตรายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในระบบ

เบรกเกอร์กันฟ้าผ่าเป็นยังไง ?
เบรกเกอร์กันฟ้าผ่าเป็นยังไง ?

เบรกเกอร์กันไฟกระชาก
ใช้งานยังไง ?

ระบบป้องกันไฟกระชากในระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของพลังงานสูง และสร้างด้วยการป้องกันความร้อนที่จดสิทธิบัตร และเทคโนโลยีการดับเพลิงด้วยอาร์ค ซึ่งรับประกันการตัดการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัย

ในขณะที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือแรงดันไฟฟ้าผิดปกติเกิดขึ้นสำหรับการใช้งานที่หลากหลายในระบบโซลาร์เซลล์ทั่วโลก ในขณะที่การกำหนดค่าการเชื่อมต่อประกอบด้วยเส้นทางป้องกันสามเส้นทางสำหรับทั้งโหมดทั่วไป และการป้องกันโหมดส่วนต่าง

การกำหนดค่าการเชื่อมต่อ V มีเส้นทางป้องกันสองเส้นทางสำหรับทั่วไป ออกแบบมาเพื่อป้องกันผลกระทบที่เป็นอันตรายของไฟกระชากชั่วคราวและไฟกระชากแรง

การติดตั้งเบรกเกอร์

การติดตั้งอุปกรณ์ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการใช้งาน เพราะหากทำการติดตั้งผิดวิธีอุปกรณ์อาจเกิดความเสียหายได้ และอาจทำให้กระบวนการผลิตเกิดความล้าช้าในการซ่อมบำรุงอีกด้วย ดังนั้นก่อนทำการใช้งาน หรือจะติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ก็ตามเราควรศึกษาถึงวิธีการติดตั้งการเดินสายไฟ รวมถึงข้อควรระวังในการใช้งาน

การรู้จักส่วนประกอบของอุปกรณ์เป็นอย่างดีนั้นถือเป็นสิ่งแรกที่ควรดูเพราะจะช่วยให้เข้าใจถึงการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นซึ่งส่วนประกอบของเบรกเกอร์ก็อาจจะแตกต่างกันตามแต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่น เช่น มีช่องสำหรับต่ออุปกรณ์ช่วย Auxiliaries, แบบบอกสถานะการเกิด Fault Trip, Push to Trip เป็นปุ่มสำหรับทดสอบอุปกรณ์ทางกลที่ใช้สำหรับปลดวงจร

การติดตั้งเบรกเกอร์