คอลเลกชัน: เซนเซอร์วัดระดับน้ำ (Level Switch)

เซนเซอร์ วัดระดับน้ำ (Level Switch)

เซนเซอร์วัดระดับน้ำ (Level Switch)

Level Switch เซ็นเซอร์ระดับเป็นเครื่องมือที่ทำงานร่วมกับหน้าสัม ผัสไฟฟ้า และลูกลอยแม่เหล็กการเคลื่อนที่ของทุ่น จะเปิดหรือปิด หน้าสัมผัสทางไฟฟ้ามีความเป็นไปได้ที่จะมีโซลูชันต้นทุนต่ำที่หลากหลายสำหรับระบบอัตโนมัติ

เซนเซอร์วัดระดับน้ำ (Level Switch)

เซนเซอร์วัดระดับน้ำ (Level Switch) คือเซ็นเซอร์ที่ให้เอาต์พุตหน้าสัมผัสทางไฟฟ้ามีหลายชนิดสามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องกลที่เรียกว่าสวิตช์ระดับเพื่อกำหนดระดับของ ของเหลวซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดแบบลูกแก้ว หรือลูกโลหะที่มีน้ำหนักเบาซึ่งจะลอยหนีบอยู่บนผิวของ ของเหลวหากระดับของของเหลวลดลงจนถึงระดับที่กำหนดไว้ ตัวชี้วัดจะลอยลงไปกับของเหลวและ ส่งสัญญาณไปยังระบบควบคุมหรืออุปกรณ์ให้เกิดการแจ้งเตือนหรือกำหนดการทำงานตามที่ได้ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้การใช้ Level Switch เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ในการตรวจสอบและควบคุมระดับของของเหลวในอุตสาหกรรมและแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เซนเซอร์วัดระดับน้ำ (Level Switch)

หลักการทํางานเซนเซอร์วัดระดับน้ำ (Level Switch)

หลักการทำงานของ Level Switch ตั้งอยู่ที่การวัดและตรวจสอบระดับของของเหลวภายในถังหรือระบบท่อหลักการทำงานของ Level Switch จะแตกต่างกันไปตามชนิดของ Level Switch ความแม่นยำและประสิทธิภาพของ Level Switch ขึ้นอยู่กับการออกแบบ และการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเลือกใช้ Level Switch ที่เหมาะสมจำเป็นต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และความต้องการในการวัดระดับของของเหลวในแต่ละการใช้งาน

หลักการทำงาน คุณสมบัติ
Float Level Switch เป็นหลักการทำงานที่ใช้ตัวชี้วัดที่ลอยแบบลูกโลหะหรือลูกแก้วบนผิวของของเหลวในถัง หากระดับของของเหลวสูงพอที่ตัวชี้วัดสามารถลอยขึ้นไปถึงระดับที่กำหนดไว้ ตัวชี้วัดจะลอยขึ้นไปตามน้ำหนักของตัวเอง และส่งสัญญาณไปยังระบบควบคุมหรืออุปกรณ์ให้เกิดการแจ้งเตือนหรือกำหนดการทำงานตามที่ได้ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้
Capacitance Level Switch หลักการทำงานของ Capacitance Level Switch คือการใช้ความจำแนกความเป็นฉนวนของวัสดุระหว่างตัวเซ็นเซอร์และสิ่งกักตุนที่ถูกติดตั้งในถัง เมื่อมีของเหลวเต็มถังและสัมผัสกับตัวเซ็นเซอร์ จะทำให้เกิดการเกิดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งสามารถถูกตรวจจับได้ ทำให้เกิดสัญญาณที่ส่งไปยังระบบควบคุม
Ultrasonic Level Switch หลักการทำงานของ Ultrasonic Level Switch คือใช้คลื่นเสียง Ultrasonic ที่ส่งออกจากเซ็นเซอร์ไปยังของเหลว และเมื่อคลื่นเสียงถูกส่งกลับไปยังเซ็นเซอร์ก็จะวัดระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์กับพื้นผิวของของเหลว จากนั้นให้เครื่องวัดคำนวณความยาวของเส้นทางคืบควบคุม
Radar Level Switch หลักการทำงานของ Radar Level Switch คือใช้คลื่นรัดเดียว หรือไมโครเวฟเพื่อส่งสัญญาณไปยังของเหลว และคลื่นนี้จะถูกสะท้อนกลับไปเมื่อพบกับพื้นผิวของของเหลว ตัวเครื่องวัดจะวัดเวลาที่ใช้ในการส่งและรับสัญญาณเพื่อคำนวณความยาวระหว่างเซ็นเซอร์กับพื้นผิวของของเหลว

เซนเซอร์ วัดระดับน้ำ (Level Switch) มีกี่แบบ

เซนเซอร์วัดระดับน้ำ (Level Switch) มีหลายแบบที่ใช้ในการวัดและส่งสัญญาณระดับของ ของเหลวหรือสิ่งของในถังหรือระบบท่อการเลือกใช้แบบที่เหมาะสมต้องพิจารณาตามลักษณะของของเหลวที่จะวัดระดับ และสภาพแวดล้อมในการใช้งานรวมถึงความต้องการในความแม่นยำและประสิทธิภาพในการวัดระดับของของเหลวด้วย

 • Pressure Level Transmitter : ใช้หลักการการวัดความกดอากาศหรือกดของของเหลวที่ส่งผลต่อน้ำหนักและกำลังดัน จากนั้นแปลงค่าการวัดเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งออกไปยังระบบควบคุม
 • Float Level Transmitter : ใช้หลักการการวัดระดับของ ของเหลวด้วยตัวชี้วัดลอยแบบลูกโลหะ หรือลูกแก้วตัวชี้วัดจะเคลื่อนไหวขึ้นลงตามระดับของ ของเหลวและส่งสัญญาณไฟฟ้าออกไปยังระบบควบคุม
 • Capacitance Level Transmitter : ใช้ความจำแนกความเป็นฉนวนของวัสดุระหว่างตัวเซ็นเซอร์และสิ่งกักตุนที่ถูกติดตั้งในถัง หรือระบบท่อส่วนเกินที่ถูกติดตั้งในตัวเซ็นเซอร์จะเป็นตัวกำหนดระดับของของเหลวและส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังระบบควบคุม
 • Ultrasonic Level Transmitter : ใช้คลื่นเสียง Ultrasonic ในการวัดระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์กับพื้นผิวของของเหลวความยาวของเส้นทางคืบควบคุมจะให้ค่าของระดับของของเหลว
 • Radar Level Transmitter : ใช้คลื่นรัดเดียวหรือไมโครเวฟเพื่อวัดระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์กับพื้นผิวของของเหลวความยาวของเส้นทางคืบควบคุมจะให้ค่าของระดับของของเหลว
 • Guided Wave Radar Level Transmitter : เป็นการใช้คลื่นไมโครเวฟระดับไมโคเมตร ที่ส่งผ่านสายที่ถูกติดตั้งในถัง หรือท่อสายจะส่งคลื่น และรับคลื่นที่สะท้อนกลับมาจากนั้นสามารถคำนวณระดับของของเหลวได้
 • Conductive Level Transmitter : ใช้ความสามารถในการนำฉนวนไฟฟ้าของของเหลว เพื่อตรวจสอบระดับของของเหลวในถัง ซึ่งความนำไฟฟ้าของของเหลวจะต่างกันกับอากาศ หรือแก๊ส และส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังระบบควบคุม

เซนเซอร์วัดระดับน้ำ (Level Switch) มีข้อดี และข้อเสียยังไง

ข้อดี เซนเซอร์วัดระดับน้ำ (Level Switch)

 • ความน่าเชื่อถือและน่าเชื่อถือ : Level Switch เป็นอุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือและน่าเชื่อถือในการวัดระดับของของเหลว มันมีความแม่นยำสูงในการตรวจวัดระดับของของเหลวภายในถังหรือระบบท่อ
 • การใช้งานง่าย : Level Switch มีการใช้งานที่ง่าย ไม่ต้องการการติดตั้งหรือการปรับแต่งที่ซับซ้อนเมื่อติดตั้งแล้ว สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ
 • ความคุ้มค่า : Level Switch เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่าสำหรับการวัดระดับของของเหลวในระบบท่อหรือถัง
 • น้ำหนักเบาและขนาดเล็ก : มี Level Switch ที่มีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบาทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง และเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด
 • ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม : บางประเภทของ Level Switch มีความทนทาน ต่อสภาพแวดล้อมที่ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่กดดันสูง หรือเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของของเหลว

ข้อเสีย เซนเซอร์วัดระดับน้ำ (Level Switch)

 • ความละเอียดของการวัด : Level Switch บางชนิดอาจมีความละเอียดในการวัดระดับของของเหลวน้อยกว่าเครื่องมือวัดอื่นๆ เช่น Level Transmitter
 • ข้อจำกัดในการวัด : มีบางรูปแบบของ Level Switch ที่มีข้อจำกัดในการวัดระดับของ ของเหลวบางชนิด เช่น ไม่สามารถวัดของเหลวที่มีความหนืดสูง
 • ความซับซ้อนในการใช้งาน : บางชนิดของ Level Switch อาจมีความซับซ้อนในการใช้งาน หรือการปรับแต่ง ทำให้ต้องมีความชำนาญในการใช้งาน
 • อาจถูกกระทำโดยของแข็ง : บางรูปแบบของ Level Switch อาจถูกกระทำโดยของแข็ง หรือสิ่งของอื่นที่อาจทำให้เกิดการเกิดความผิดพลาดในการวัด

ตัวแทน จำหน่ายเซนเซอร์วัดระดับน้ำ (Level Switch)

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*