คอลเลกชัน: เข็มวัดชิ้นงาน Renishaw

Ball valve danfoss

เข็มวัดชิ้นงาน Renishaw

Measuring needle เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่าหรือขนาดของวัตถุหรือ สิ่งของต่างๆ โดยมักจะมีลักษณะเป็นแท่ง ที่มีเครื่องวัดที่เข้ากับตำแหน่งที่ ต้องการวัดการใช้งาน Measuring needles จะต้องพิจารณาความเหมาะ สมของเครื่องมือสำหรับงานและความต้องการของคุณ

เข็มวัดชิ้นงาน Renishaw คืออะไร ใช้งานยังไง

เข็มวัดชิ้นงาน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่ามีลักษณะเป็นแท่งที่มีเครื่องวัด ที่เข้ากับตำแหน่งที่ต้องการวัด มีการใช้งานในหลายประเภท เช่น งานช่างงานซ่อมบำรุงเป็นต้น และสามรถสอบถามสินค้าได้ทุกรุ่นของ เข็มวัดชิ้นงาน Renishaw เพื่อตรงตามการใช้งานของคุณ คลิกเพื่อสอบถาม

การใช้งานกระบอกวัดนี้จะขึ้นอยู่กับวัตถุและงานที่ต้องการวัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่าหรือขนาดของวัตถุหรือสิ่งของต่างๆ โดยมักจะมีลักษณะเป็น แท่ง ที่มีเครื่องวัดที่เข้ากับตำแหน่งที่ต้องการวัด อาจใช้ในการวัดความยาวหรือขนาดต่างๆ อย่างแม่เหล็ก เส้นใย หรือวัตถุอื่นๆตามที่จำเป็น กระบอก วัดมักมีขนาดหลากหลาย และออกแบบให้สามารถใช้ง่ายในการวัดและคำนว ณค่าที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ หนึ่งในความนิยมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือเครื่องวัดขนาดหน่วยเป็นนิ้ว (inches) หรือ เซนติเมตร(centimeters) ซึ่งมักมีการวัดด้านหน้าและด้านหลังเพื่อความครบถ้วนในการวัดขนาดของวัตถุ เข็มวัดชิ้นงาน Renishaw นี้มีการใช้งานในหลายสาขาอาชีพ เช่น งานช่าง งานก่อสร้าง งานเครื่องมือแพทย์ งานเครื่องกล งานซ่อมบำรุง และ งานวิจัยต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุหรือสิ่งของนั้นๆ ออกมาอย่างแม่นยำ

ขั้นตอนเบื้องต้น ลักษณะงานเบื้องต้น
เลือกหรือตรวจสอบ หน่วยของการวัด

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานกระบอกวัด คุณต้องรู้ว่ามันวัดในหน่วยอะไร เช่น นิ้ว (inches) หรือเซนติเมตร (centimeters) และคุณต้องตั้ง ค่าการวัดในหน่วยนี้

การวัดขนาด

ให้นำกระบอกวัดไปวัดค่าที่คุณต้องการ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการวัดความยาวของวัตถุให้วางกระบอกวัดขนาดด้านหน้าของวัตถุและเลื่อนกระบอกวัดจนถึงจุดที่คุณต้องการวัด แล้วอ่านค่าที่ปรากฏบนเครื่องวัด

การคำนวณขนาด เบื้องต้น

หลังจากที่คุณได้ค่าการวัดมาแล้ว คุณสามารถนำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณหรือวิเคราะห์ต่างๆ ตามที่เหมาะสม เช่น การคำนวณพื้นที่ การจัดเรียงวัตถุ หรือการตรวจสอบความแม่นยำของการผลิต

การรักษาและดูแล

ในการรักษาและดูแลกระบอกวัดให้รักษาความแม่นยำและความทนทาน คุณควรเก็บรักษาให้มีความสะอาดและป้องกันการสัมผัสกับสิ่งของที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย

การตรวจสอบ ความแม่นยำ

อย่าลืมตรวจสอบความแม่นยำของกระบอกวัดเป็นประจำ เช่น การส่งเครื่องวัดไปตรวจสอบหรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีความเสียหายหรือความผิดปกติ

การดำเนินการแก้ไข ปัญหา (ถ้ามี)

หากมีปัญหาในการทำงานของ Telemecanique Sensors จะต้องดำเนินการ แก้ไขหรือติดต่อผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาpicture1

เข็มวัดชิ้นงาน Renishaw มีข้อดี และ ข้อเสีย ยังไง

ข้อดี เข็มวัดชิ้นงาน Renishaw

 • มีความแม่นยำในการใช้งาน
 • Measuring needles มักมีข้อจำกัดในการวัดขนาดอย่างแม่นยำ เนื่องจากมีขนาดเล็กและเครื่องวัดที่ออกแบบมาอย่างพิเศษ ทำให้สามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำในการทำงานที่ต้องการความแม่นยำสูง

 • มีความเชื่อถือและความหลากหลาย
 • มีหลายรูปแบบของ Measuring needles ให้เลือกใช้ เช่น กระบอกวัดตั้งค่าได้ และกระบอกวัดที่มีเครื่องวัดแยกจากตัวเข็มเพื่อรองรับงานที่หลากหลาย

 • มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน
 • ส่วนมาก Measuring needles มีการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนมาก สามารถใช้ได้โดยช่างทั่วไปหรือคนที่มีความเชี่ยวชาญในงานเครื่องกลและวัดขนาด

 • มีราคาที่คุ้มค่า
 • มี Measuring needles ที่มีราคาที่เข้าถึงง่าย และใช้งานได้ในงานหลากหลาย ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานทั่วไป

ข้อเสีย เข็มวัดชิ้นงาน Renishaw

 • มีความอ่อนไหวต่อการใช้งาน
 • เนื่องจากมีส่วนประกอบที่อ่อนไหว เช่น เข็มวัด อาจเสียหายง่ายเมื่อถูกใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง หรือเมื่อตกหรือชนกระบอกวัด

 • มีความซับซ้อนของการติดตั้ง
 • บางรุ่นของ Measuring needles อาจต้องการการบำรุงรักษาและการดูแลเพื่อให้คงความแม่นยำและสภาพใช้งานได้ดี เช่น การสะสมสิ่งสกปรกหรือความชื้น

 • มีข้อจำกัดในการใช้งาน
 • Measuring needles มีข้อจำกัดในการวัดขนาดที่ใหญ่หรือยาวมาก และอาจไม่เหมาะสำหรับงานที่ต้องการวัดระยะทางที่มีค่าใหญ่มาก

 • ควรบำรุงรักษาตลอดการใช้งาน
 • บางรุ่นของ Measuring needles ที่มีความแม่นยำสูงอาจมีราคาที่สูงกว่าเครื่องวัดอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ไม่เหมาะสำหรับงานหรืองบประมาณของบางคน

ขาย เข็มวัดชิ้นงาน Renishaw ราคาเท่าไร

ชื่อรุ่น ราคา
Renishaw เข็มวัดชิ้นงานทรงตรง M2 ก้านคาร์ไบด์ ปลายทับทิม 40.25mm Dia. 5mm Code A-5003-0048

สอบถามราคา

Renishaw เข็มวัดชิ้นงานทรงตรง M2 ก้านคาร์ไบด์ ปลายทับทิม 30mm Dia. 5mm Code A-5003-0047

สอบถามราคา

Renishaw เข็มวัดชิ้นงานทรงตรง M2 ก้านคาร์ไบด์ ปลายทับทิม 20mm Dia. 5mm Code A-5003-0046

สอบถามราคา

Renishaw เข็มวัดชิ้นงานทรงตรง M2 ก้านเส้นใยคาร์บอน ปลายทับทิม 50mm Dia. 5mm Code A-5003-2286

สอบถามราคา

Renishaw เข็มวัดชิ้นงานทรงตรง M2 ก้านสแตนเลส ปลายทับทิม 10mm Dia 4mm Code A-5000-4154

สอบถามราคา

Renishaw เข็มวัดชิ้นงานทรงตรง M2 ก้านคาร์ไบด์ ปลายทับทิม 30mm Dia. 3mm Code A-5003-0040

สอบถามราคา

Renishaw เข็มวัดชิ้นงานทรงตรง M4 ก้านเซรามิก ปลายทับทิม 75mm Dia. 5mm Code A-5003-0236

สอบถามราคา

Renishaw เข็มวัดชิ้นงานทรงตรง M3 ก้านคาร์ไบด์ ปลายทับทิม 20mm Dia. 1.5mm Code A-5003-0050

สอบถามราคา

Renishaw เข็มวัดชิ้นงานทรงตรง M2 ก้านสแตนเลส ปลายทับทิม 10mm Dia 5mm Code A-5000-4155

สอบถามราคา

Renishaw เข็มวัดชิ้นงานทรงตรง M2 ก้านเซรามิก ปลายทับทิม 50mm Dia. 6mm Code A-5003-0470

สอบถามราคา

*ราคาสินค้าแบน เข็มวัดชิ้นงาน Renishaw ตามตารางเป็นเพียงราคาสินค้าเบื้องต้น สามารถทักสอบถามราคาและรุ่น เข็มวัดชิ้นงาน Renishaw อื่นๆได้ที่แอดมินน่ะค่ะ*

ตัวแทนจำหน่าย เข็มวัดชิ้นงาน Renishaw

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*