คอลเลกชัน: ปั๊มลม

ปั๊มลม puma คืออะไร

ปั๊มลม หรือ เครื่องอัดอากาศเครื่องอัดลมทำหน้าที่ในการอัดลมให้มีแรงดันสูงตามที่เราต้อง การเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และประยุคใช้ได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นระบบลมในโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็ก ตลอดจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ระบบนิวเมติกส์ และอุตสาห กรรมครัวเรือนซึ่งจะใช้เป็นปั๊มลมประเภทลูกสูบเพราะใช้แรงดันไม่สูงมากส่วนเครื่องปั้มลมที่ใช้ในโรงงานนั้นส่วนมากแล้วจะใช้เป็นปั๊มลมประเภทสกรูซึ่งจะใช้แรงลมที่มากกว่า โดยทั่วไป แล้วมีหลากหลายประเภท

picture1

ปั๊มลม puma มีกี่ประเภท

ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมแบบลูกสูบ (Piston Air Compressor)

picture1

ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมแบบสกรู (Screw Air Compressor)

picture1

ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมแบบใบพัดเลื่อน (Sliding Vane Rotary Air Compressor)

picture1

ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมแบบใบพัดหมุน (Roots Air Compressor)

picture1

โดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมที่นิยมใช้กันอยู่มี 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ปั๊มลม หรือเครื่องอัดลมแบบลูกสูบที่ส่วนใหญ่เราจะเห็นตามร้านซ่อมปั๊มลม หรือ เครื่องอัดลมแบบ สกรู ที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมแบบลูกสูบ (Piston Air Compressor)

ถือเป็นปั๊มลมที่นิยมใช้งานมากที่สุดด้วยความเหมาะสมต่อการใช้งานและราคาที่ไม่สูงมากนักแถม ยังสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกอีกด้วย โดยปั๊มลมชนิดนี้สามารถสร้างความดันหรือแรงดันลม ได้ตั้งแต่ 1 bar ไปจนถึง 1,000 bar เลยทีเดียว ทำให้ปั้มลมแบบลูกสูบทำได้ตั้งแต่ความดันต่ำ ความดันปานกลาง จนไปถึงความดันสูง มีแบบใช้สายพาน จะให้เสียงเงียบกว่าแบบ โรตารี่ ที่มี มอเตอร์ในการทำงานปั๊มลมแบบลูกสูบจะมีการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งทำให้เกิดการดูดและอัดภาย ในกระบอกสูบ โดยที่ช่วงการดูดอากาศลิ้นช่องดูดเข้าจะทำการเปิดออกเพื่อดึงอากาศเข้ามาภาย ในกระบอกสูบแต่ลิ้นทางด้านอัดอากาศออกจะปิดสนิทจากนั้นเมื่อถึงช่วงการอัดอากาศตัวลูกสูบ จะดันอากาศให้ออกทางลมออก ทำให้ลิ้นทางลมออกเปิด ส่วนทางลิ้นดูดอากาศก็จะปิดลงเมื่อลูก สูบของปั๊มลมขยับขึ้นลงจึงเกิดการดูดและอัดอากาศขึ้น

picture1

ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมแบบสกรู (Screw Air Compressor)

ปั๊มลมประเภทนี้เป็นที่นิยมและเหมาะที่จะนำมาใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเครื่องปั๊มลมหรือ Air Compressor ประเภทนี้จะให้การผลิตที่มีคุณภาพสูง ตัวเครื่องจะไม่มีลิ้นในการเปิดปิดเหมื อนกับปั๊มลมแบบลูกสูบ แต่จะมีเกลียว หรือสกรู 2 อันประกบกันแล้วใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนเพื่อให้ เกิดแรงอัดอากาศขึ้นมา เครื่องอัดลมแบบสกรูจะมีขนาดใหญ่กว่าแบบลูกสูบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลัง แรงอัดของเครื่องนั้นๆด้วย ยิ่งกำลังสูงตัวเครื่องอัดอากาศก็จะมีขนาดที่ใหญ่ตามด้วย เครื่องปั๊ม ลมหรือเครื่องอัดอากาศประเภทนี้จะสามารถจ่ายลม 170 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (m3/min) และ ยังสามารถทำความดันได้สูงถึง 13 บาร์เลยทีเดียว

picture1