คอลเลกชัน: ปั๊มน้ำ EBARA

EBARA Valve

จากการพัฒนาด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการจำลอง และบริหารจัดการการไหลเวียนของน้ำ การออกแบบ และวางระบบปั๊มน้ำภายในโรงงานอุตสาหกรรม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งทำให้เราเติบโต และแข็งแกร่งมาจนถึงทุกวันนี้

ไม่พบสินค้า
ใช้ตัวกรองให้น้อยลง หรือลบทั้งหมด

ปั้มน้ำ Ebara (Ebara Pumps)

Ebara เป็นผู้ผลิตเครื่องจักร และอุปกรณ์อุตสาหกรรมระดับโลก ซึ่งรวมถึงปั๊ม คอมเพรส เซอร์ และกังหันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปั๊ม Ebara คือกลุ่มของปั๊มที่ออกแบบและผลิตโดย Ebara Corporation สำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การจ่ายน้ำ การบำบัดน้ำเสียการชลประทาน การระบายน้ำ และกระบวนการทางเคมี

ปั๊ม Ebara เป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพ การทำงานสูง การประหยัดพลังงาน และความน่าเชื่อถือมีการใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น การก่อสร้าง การผลิต การเกษตร และเหมืองแร่ตลอดจนการใช้งานในเขตเทศบาล และที่อยู่อาศัย ตัวอย่างของประเภทปั๊ม Ebara ได้แก่ ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มจุ่ม ปั๊มหลายใบพัด และปั๊มมอเตอร์กระป๋อง Ebara Corporation มีการดำเนินงาน ทั่วโลก และดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน และยุโรป

ปั้มน้ำ Ebara (Ebara Pumps)

Ebara Pump ผลิตที่ไหน

EBARA มีโรงงานผลิตในหลายประเทศรวมถึงญี่ปุ่น อิตาลี จีน และสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือ ต้องทราบว่าการผลิตปั๊ม EBARA อาจแตกต่างกันไปตามสายผลิตภัณฑ์และภูมิภาคแต่โรงงานการผลิตการอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

Ebara Pump ผลิตที่ไหน

ประเภทปั๊ม Ebara (Ebara Pumps)

ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยว และใบพัดคู่

ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยวใช้กันทั่วไปในหลายอุตสาหกรรม และเหมาะสำหรับความต้องการความจุขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในพื้นที่ต่างๆ เช่น การใช้งานในประเทศ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

ปั๊มเหล่านี้เคลื่อนของเหลวโดยใช้แรงเหวี่ยงที่สร้างขึ้นจากใบพัดหมุนออกแบบมาเพื่อจัดการกับของเหลวต่างๆ รวมถึงน้ำ สารเคมี และของเหลวอื่นๆที่ต้องการอัตรา การไหลสูงปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยวขึ้นชื่อเรื่องความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพและใช้งานง่ายโดย ทั่วไปแล้วจะมีการบำรุงรักษาต่ำและสามารถใช้งานได้หลากหลายการใช้งานทั่วไปบางอย่างสำหรับปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยว ได้แก่ การชลประทาน การจ่ายน้ำ การระบายน้ำ และการถ่ายโอน สารเคมีและของเหลวอื่นๆ

ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยว และใบพัดคู่

ปั๊มต่อพ่วง

ปั๊มต่อพ่วง เป็นปั๊มชนิดหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปในงานที่ต้องการอัตราการไหลสูงที่ความดันค่อนข้างต่ำ เป็นที่รู้จักกันว่าปั๊มหอยโข่ง และทำงานโดยใช้ใบพัดเพื่อสร้างแรงเหวี่ยงที่เคลื่อนของไหลผ่านปั๊ม และออกจากพอร์ตระบาย หน้าที่หลักของปั๊มต่อพ่วง คือการถ่ายเทของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งมักใช้ในงานต่างๆ เช่น การชลประทาน การจ่ายน้ำ และระบบทำความร้อน และความเย็นปั๊มต่อพ่วงยังใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการถ่ายเทของเหลว เช่น นม เบียร์ และน้ำอัดลม

ปั๊มต่อพ่วง