บริการขนส่งด่วน

  • บริการขนส่งด่วน

    มีบริการส่งสินค้าในพื้นที่เขตขังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุดร และ กำแพงเพชร ฟรี และ หากลูกค้าต้องการสินค้าเร่งด่วน ทางเราสามารถส่งสินค้าในเขตที่กล่าวมาได้ในทันทีพื่อให้การทำงานของลูกค้าไม่สะดุด นอกเหนือเขตที่กำหนด ทางเราจะใช้บริการของขนส่งที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรา